MÉLYTÖMÖRÍTÉS

2011

Opel, Szentgotthard

A szentgotthárdi Opel művek fejlesztése során az új csarnok épület alatti talaj gyenge teherbírását habarcsosított kavicscölöpökkel javítottuk fel. A raszter szerűen kiosztott kavicscölöpökből 50 000 m-t készítettünk 2,5 hónap alatt.

Euroform

A laza feltöltésű területen a teherbírás növelése céljából mind a pillérek alatt, mind a padlólemez alatt talajjavítás volt szükséges. A Keller-féle vibrált mélytömörítés ehhez megfelelő technológia, amit itt is sikeresen alkalmaztunk.

2008

BD, Tatabánya

Fecskendőgyár iroda, satelit és gyártócsarnok 22.000 m2-es épületegyüttes előfúrással történő kavicscölöpözés anyag-hozzáadásos mélyvibrációs talajjavítás a pillérek alatt.

Baumax, Miskolc

A 11.000 m2-es Barkácsáruház mélyalapozása építési törmelék, gyenge teherbírású iszapos homok és kőtörmelékes agyag altalajban kavicscölöpzéssel. Fejtömbök kialakítása kehelynyakak elhelyezése a hozzátartozó földmunkákkal.

Vasút, Gyoma

Mezőtúr - Gyoma Vasútvonal szakasz vágány alépítményének komplex helyreállítási munkálatai: talajmechanikai vizsgálatok, tervezés, tereprendezés, lavírsík kialakítás, póttöltés építés, előfúrással kavicscölöpözés, betoncölöpözés, megtámasztó töltés építés, geotextilia terítés, zúzottkő földmű építés, consolid réteg építés.

2007

Spar, Üllő

Az 55.000 m2-es logisztikai központ rendkívül inhomogén talajon összesen 12.100 folyóméter változó mélységű és változó átmérőjű kavicscölöpön áll.

Tom-Ferr, Tata

Anyag-hozzáadásos mélytömörítéssel a pillérek alatti 7 fm/db átlag mélységű kavicscölöpökkel oldottuk meg a folyóhomok, iszapos homok , kövér anyag rétegződésű alapozásra alkalmatlan talaj mélyalapozását.

Aldi, Budaörs

A Budaörs és környéki altalajra jellemző változékony rendkívül heterogén rétegekben 7-8 méteres kavicscölöpökkel javítottuk pilléralapozáshoz megfelelő értékekre az alaptestek alatti talajt.

2006

Airam csarnok, Tatabánya

Ipari csarnok alapozása laza iszapos homoklisztes talajban kavicscölöpözéssel. A pillérek és a padlólemez alatt végzett mélytömörítéses talajjavítás megfelelő teherbírásúvá tette az altalajt.

KIKA M5, Soroksár

Áruház alapozása laza iszapos homoklisztes talajban kavicscölöpözéssel. A pillérek alatt végzett mélytömörítéses talajjavítás megfelelő teherbírásúvá tette az altalajt.

Hofer csarnok, Biatorbágy

A puha, átázott iszapos talaj teherbírását raszterszerűen bevibrált speciális összetételű betonnal növeltük a kívánt mértékig. A 70 000 m2-es raktár automata polcrendszere az utólagos süllyedés különbségekre érzékeny, ezért süllyedésmentes szerkezetet kellett készíteni.

M7 autópálya, Nagykanizsa

A Nagykanizsa-Becshely közötti szakaszon a hidak háttöltéseit kavicscölöpözéssel alapoztuk az átázott puha talajban. A kavicscölöpözés gyorsított a konszolidáción, a hozzáadott kavics tovább javította az altalaj teherbírását.

2005

Árkád, Győr

A bevásárlóközpont a volt vagongyár területén épült, ahol a bontás során szélsőségesen különböző mélységig kiásott és lazán visszatöltött talajt kellett raszterszerűen kiosztott mélytömörítéssel homogenizálni, egységes teherbírásúvá tenni.

Jégcsarnok, Pesterzsébet

A vastag inhomogén feltöltést mélyvibrációval homogenizáltuk, a csarnok tertheinek felvételére alkalmassá tettük.

Margitszigeti Sportuszoda

Az új versenymedence és öltözők helyén laza üledékes talaj volt, ami a Duna vízmozgásának megfelelően rendre átmosódott. Anyaghozzáadásos mélytömörítéssel az altalajt úgy feljavítottuk, hogy az alkalmas a terhek felvételére és véd a jövőbeni kimosásoktól is.

8.sz. főút, Csór

A Csór községet elkerülő szakasz nagyon puha, tőzegréteges altalajon vezet. Az iszapos, agyagos szakaszokon kavicscölöppel, a tőzegrétegek vastagságában pedig habarcsosított kavicscölöppel javítottuk az altalajt.

Lakóház, Oroszlány

A tóparton épülő többszintes társasház alapozását mélytömörítésses vibrációval végeztük. Az elkészült talajjavítás alkalmas volt az épület terheinek viselésére.

Interspar áruház, Sopron

A belvárosi bontások után hátramaradt épülettörmelékes laza feltöltésű talajt mélytömörítéssel homogenizáltuk, egységesen tömörré és terhelhetővé tettük a többszintes áruház terheinek felvételére.

MLSZ székház, Budapest

A kőérberki lakóparkban épülő irodaház alapozását mélytömörítéses kavicscölöpökkel végeztük. Az iszapos homoklisztes talajt magas talajvízállás mellett tettük terhelhetővé.

Vasúti töltés, Zalaszentgyörgy

A Zalaegerszeg- Zalalövő vasúti rekonstrukció során az új nyomvonalra kerülő pálya alépítményét a Zala folyó árterületén kavicscölöpökkel alapozott töltésre építették, ami kiválóan megfelelt a várakozásoknak.

Grundfos, Tatabánya

Ipari csarnok alapozása laza iszapos homoklisztes talajban kavicscölöpözéssel. A pillérek alatt végzett mélytömörítéses talajjavítás megfelelő teherbírásúvá tette a laza altalajt.

2003

Tápiószecső

Vasúti töltés alapozása átázott puha iszap és agyag talajban magas talajvízállás mellett. A zsilipes vibrátorral bevitt kavicsból 7-8 m mélységig készültek kavicscölöpök a tervező által meghatározott raszterban. Az egyik sínpáron fenntartott vasúti forgalom mellett rövid határidőn belül sikeresen befejeztük a munkát.

Kayser, Komárom

A lazán lerakódott folyós homok és homokliszt rétegek mélytömörítése megnyugtatóan biztosítja a gyártócsarnok süllyedésmentes stabilitását.

Raflatac, Tatabánya

Az iszapos homoklisztből készült töltés és az alatta levő laza szerkezetű talaj együttes tömörítése anyaghozzáadásos vibrátorral az alaptestek alatt. A 4,5 m-es mélységig elvégzett talajjavítás homogén és stabil alapot biztosít.

Rynart, Biatorbágy

A vegyes szelvényű bevágásból kikerült homokos-homoklisztes töltés tömörítése és homogenizálása által az ipari csarnok alatt egységes teherbíró réteg keletkezett.

KIKA, Budaörs

Az iszapos, agyagos, szerves rétegekkel átszőtt puha altalaj teherbíróvá tétele mélytömörítő eljárással. A zsilipes vibrátorral készített tatabányai dolomit oszlopok kiválóan megfeleltek a velük szemben támasztott statikai követelményeknek.

Közúti határátkelő, Barcs

A közúti határállomás épületének alapozása céljából a meglevő töltés tömörítése 7-8 m mélységig. Az iszapos, homoklisztes homok szemszerkezetét a kavicscölöpök helyén 8-32-es kaviccsal feljavítottuk és teherbíróvá tettük.